facebook-link

JOUR

Vi har jour dygnet runt

Erbjudande & Referenser

Kontakta oss för erbjudande om Stamspolning / Underhållsspolning.

Vid eftersatt underhåll av avloppssystemet får man stå för de flesta kostnaderna själv om ni drabbas av en översvämning. Självrisken vid t.ex översvämningar är hög, vanligtvis 10% av kostnaden eller lägst 10 000 kronor.