facebook-link

JOUR

Vi har jour dygnet runt

Fastighetstjänster

Fastighetsjour

Lundgrens Cisternvård Spolakuten erbjuder fastighetsjour där vi tar hand om fastigheten utöver ordinarie arbetstid. Vi finns alltid till hands för att snabbt lösa era problem, dygnet runt. Vid akuta avloppsproblem, högtrycksspolningstjänster, saneringstjänster, översvämning.

Fastighetsservice

Vi utför stamrensningar i flerfamiljsbostäder. Vi spolar spilledningar, men utför även begränsade slamsugningsarbeten såsom igensatta stuprör och dagvattenbrunnar.

  • Soprumssanering
  • Fasadtvätt
  • Takrengöring