facebook-link

JOUR

Vi har jour dygnet runt

Kamerainspektion

Vi utför även kamerainspektion för att bestämma ledningarnas status inför om- eller tillbyggnad och byte eller renovering av stammar.

Saknas ritningar har vi även möjlighet att fastställa ledningens plats samt riktning med en sond som vi kan följa på golv eller mark

Det kan finnas många anledningar till att det uppstår problem i dina rörledningar. Vanliga är sprickor, dåligt fall, hål, skarvförskjutningar, synliga gummitätningar, avlagringar, rötter, sättningar, främmande föremål eller inte minst byggmaterial.