facebook-link

JOUR

Vi har jour dygnet runt

Tjänster

Högtrycksspolning

Högtrycksspolning från 15 lit till 80 lit per min, med ett tryck upp till 180 bar så klarar vi dom flesta problem på ert avlopp.

Har Du problem med igensättning av Ditt avloppssystem löser vi det med högtrycksspolning som är den mest effektiva metoden att rensa avlopp på.

Slamsugning

Har du råkat ut för översvämning kan du räkna med att det blir stopp inom en överskådlig framtid. Vattnet drar nämligen med sig grus och slam som med tiden klibbar igen. En regelbunden slamsugning gör att du minskar dessa eventuella problem.

Vi slamsuger allt från byggtoaletter, rännstensbrunnar till vanliga avlopp. Vid akuta problem är vi som sagt snabbt på plats.

Stamrensning

Bubblar det i diskhon? Har det börjat lukta illa. Det är första tecknet på att avloppet börjar bli igensatt. Stopp i avloppet är ingen rolig historia men det avhjälper vi effektivt genom att spola samt samtidigt suga bort fett å annat som lossnar när vi spolar.

Kamerainspektion

Det kan finnas många anledningar till att det uppstår problem i dina rörledningar. Vanliga är sprickor, dåligt fall, hål, skarvförskjutningar, synliga gummitätningar, avlagringar, rötter, sättningar, främmande föremål eller inte minst byggmaterial.

Vi utför även kamerainspektion för att bestämma ledningarnas status inför om- eller tillbyggnad och renovering av stammar.

Rotfräsning

Vi utför rotskärning av rötter och andra hårt sittande föremål i avloppsledningarna.

Demontering av tankar och cisterner

Vi utför all form av demontering i och kring pannrum: panncentraler, cisterner, oljetankar och villatankar.

Fastighetsservice & Fastighetsjour

Spolakuten erbjuder fastighetsservice och jour där vi tar hand om fastigheten utöver ordinarie arbetstid. Vi finns alltid till hands för att snabbt lösa era problem, 24 timmar om dygnet, året om. Vid akuta avloppsproblem, högtrycksspolningstjänster, saneringstjänster, översvämning.

Jour avlopp

För att undvika akuta avloppsproblem, boka Stamspolning / Underhållsspolning innan det är försent!

Vi är tillgängliga dygnet runt i Skaraborgsområdet.

Stopp i avlopp

Ibland uppstår de där situationerna man helst av allt vill undvika. Problem som man inte kan lösa själv, som dessutom sätter ett hushålls eller en fastighets funktioner ur spel. Ett sådant stort problem är stopp i avlopp och andra rör.

VVS Avlopp

Vi byter ut avloppsrör och utför stambyten i hus samt gräver och lägger nya avloppsrör.

VVS Nytt Avlopp

Vi är återförsäljare för Reningsverk Sterom AB och även installerar deras reningsverk. Samt bygger nya avlopp och pumpstationer där vi även håller service av dom.