facebook-link

JOUR

Vi har jour dygnet runt

Högtrycksspolning

Har Du problem med igensättning av Ditt avloppssystem löser vi det med högtrycksspolning som är den mest effektiva metoden att rensa avlopp på. Spolningen görs med vanligt vatten där vi kan ställa in både tryck och flöde samt använda oss av speciella munstycken som lämpar sig bra till just ert avlopp, inga kemikalier behövs.

Har du råkat ut för översvämning kan du räkna med att det blir stopp inom en överskådlig framtid. Vattnet drar nämligen med sig grus och slam som med tiden klibbar igen. En regelbunden Spolning gör att man undviker akuta åtgärder som också kan bli dyra!

Bubblar det i diskhon? Har det börjat lukta illa. Det är första tecknet på att avloppet börjar bli igensatt. Stopp i avloppet är ingen rolig historia men det avhjälper vi effektivt genom att spola samt samtidigt suga bort fett å annat som lossnar när vi spolar.

Vi spolar även infiltrationsanläggningar vid spolning infiltration använder vi ett så lågt tryck som möjligt men däremot mer vatten för att kunna skölja ur så mycket som möjligt.

Tjänster

  • Avloppsstopp
  • Avloppsrensning
  • Stamspolning
  • Underhållsspolning
  • Hetvattenspolning
  • Högtrycksspolning
  • Upptining av frysta ledningar
  • Rotskärning av rötter i ledningar
  • Rörinspektion + dokumentering på valfri media